Vogelvereniging
Zanglust

De vereniging
Het bestuur
Lid worden?
Contact
Overig


Welkom op de website van vogelvereniging Zanglust uit De Wolden.
Hieronder een paar wwweetjes over onze vereniging:

Wist u dat:

- er ook in "De Wolden" een vogelvereniging is
- deze is gevestigd in Zuidwolde
- dit vogelvereniging "Zanglust" is
- ook u lid kunt worden via Internet (Klik hier)
- u het om de kosten (€ 32,50 per jaar) niet hoeft te laten
- u het maandblad "Onze Vogels" krijgt als u lid wordt
- er jaarlijks een onderlinge tentoonstelling wordt gehouden
- wij u daar graag eens zouden ontmoeten
- de vereniging minstens 6 bijeenkomsten per jaar houdt
- ook uw vogels daarbij centraal staan
- wij hierbij o.a. denken aan huisvesting/voeding/ziekte/kleur etc.
- ook u hier iets van kunt leren
- u ons misschien ook nog iets te vertellen heeft
- wij ook regelmatig lezingen (laten) verzorgen
- u vrijblijvend eens kunt komen kijken
- u hiervoor contact op kunt nemen met onze secretaris (Klik hier)
- wij hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen begroeten
- ook jeugdleden (t/m 18 jaar) welkom zijn (50% contributie)
- er ook een bestuur is voor al u vragen. (Klik hier)